Söker du en BAS PU utbildning?

Söker du efter en BAS PU utbildning? Det finns en bra BAS PU utbildning du kan gå, hos Byggsäkerhet. Denna grundutbildning är för byggarbetsmiljösamordnare. När det handlar om bygg och anläggning så är det av största vikt att det finns både säkerhet och arbetsmiljö. Detta kräver att det är en bra samordning mellan byggherrens och arbetsgivarnas ansvar. Så fort det är en byggarbetsplats så måste där finnas en särskild byggarbetsmiljösamordnare. Det ska vara en för planeringsskedet och en för utförandeskedet. Det kan då vara en BAS P och en BAS U, eller att du har båda ansvarsområden som BAS PU.

Utbildning för byggarbetsmiljösamordnare

Om det är så att du ska vara en byggarbetsmiljösamordnare, så måste du gå en kurs med BAS PU. Det så att du har alla rätta kunskaperna. Kunskapskraven är reglerade i flera olika lagtexter. Väljer du att gå denna kurs hos Byggsäkerhet så får du de kunskaper du behöver ha. Deras utbildning riktar sig till dig som är:

  • Beställare
  • Projektledare
  • Ansvarig inom bygg-och anläggningsarbete
  • Byggarbetsmiljösamordnare BAS P och/eller BAS U

Denna kurs ger dig en grundläggande kunskap om arbetsmiljöansvaret samt även om hur arbetsmiljöfrågorna skall beaktas från planering och projektering till utförandet och fortsatt drift, vid ett bygg- och anläggningsprojekt.

Flera bra utbildningar

Hos Byggsäkerhet kan du även hitta flera andra bra utbildningar. Bland annat erbjuder de praktiska utbildningar som heta arbeten, HLR med hjärtstartare, fallskyddsutbildning, liftutbildning, säkra lyft och ställning. De har även utbildningar inom juridik, ledarskap och SKO. Du kan besöka deras hemsida för att se alla deras olika utbildningar samt läsa mer om vad de innebär.